1. Chú ý:
    Thông Báo: các MEMBER nào đăng bài sai box, trùng nội dung và những bài viết không lành mạnh liên quan tới những vấn đề nhạy cảm, liên quan tới XXX cũng sẽ bị xóa bài viết ngay và BAN NICK không báo trước.
Điểm thưởng dành cho baole01s

  1. 1
    Thưởng vào: 25/11/17

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.